Carolien Elizen-Klunder bestuurslid PR & Communicatie

Op 24 januari 2018 hebben we onze jaarvergadering gehad. Door de leden die er waren, zijn enkele belangrijke beslissingen genomen.

Eén van de beslissingen betreft de uitbreiding van het bestuur. Het bestuur heeft besloten in de toekomst meer aandacht te willen besteden aan de PR en de communicatie.

Carolien Elizen heeft bij het bestuur aangegeven daarin wel een rol te willen vervullen. Het bestuur heeft dit aan de ledenvergadering voorgelegd en de leden hebben de voordracht van Carolien unaniem goedgekeurd.

Als bestuur zijn we daar erg blij mee en we verwelkomen Carolien dan ook graag in het bestuur.

Dus vanaf nu zul je, door de inbreng van Carolien, meer foto’s en berichtjes, over Sportief Evenwicht Twello op facebook en twitter zien verschijnen.

Op die manier worden we nog bekender en wordt het voor nieuwe leden gemakkelijker om bij ons lid te worden.